Naziv pulikacijeGodina Link za DOWNLOAD 
Adresar sporta / DOWNLOAD
Adresar sporta za 2013. godinu 2013 DOWNLOAD
Kalendar događaja za 2012. godinu 2012 DOWNLOAD
Kalendar događaja za 2013. godinu 2013 DOWNLOAD
Kategorizacija sportisata za 2007. godinu 2007 DOWNLOAD
Kategorizacija sportisata za 2008. godinu 2008 DOWNLOAD
Kategorizacija sportisata za 2009. godinu 2009 DOWNLOAD
Kategorizacija sportisata za 2010. godinu 2010 DOWNLOAD
Kategorizacija sportisata za 2012. godinu 2012 DOWNLOAD
Kategorizacija sportisata za 2013. godinu 2013 DOWNLOAD
Kategorizacija sportisata za 2014. godinu 2014 DOWNLOAD
Majska nagrada 2012 DOWNLOAD
Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportista iz 2004. godine 2004 DOWNLOAD
Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista iz 2012. godine 2012 DOWNLOAD
Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista 2012 DOWNLOAD
Rezultati - Kalendar 2011 - 2012 2012 DOWNLOAD
Rezultati - Kalendar 2012 - 20132013 DOWNLOAD
Sport 2008 2008 DOWNLOAD
Sport 2010 2010 DOWNLOAD
Sport 2011 2011 DOWNLOAD
Sportski savez Srbije - Bilten / DOWNLOAD
Sportski savez Srbije / DOWNLOAD
Statut Sportskog saveza Srbije / DOWNLOAD
Stručni skupovi iz oblasti sporta 2007. godina 2007 DOWNLOAD
Vodič za praktičnu primenu javnih nabavki od male vrednosti / DOWNLOAD
Zakon o sportu 2011. godina 2011 DOWNLOAD
Kalendar     2015 DOWNLOAD  
Kategorizacija 2015DOWNLOAD
Rezultati 2015DOWNLOAD

Sportski savez Srbije pored svih svojih programskih aktivnosti u zadnje vreme i za naredni period ozbiljno ulazi u projekte izdavanja literature koja je od edukativnog značaja za širu sportsku populaciju i ostale. U zadnjih petnaest godina sportsko izdavaštvo doživelo je rapidan pad, uočeno je dosta praznine, pa se s toga došlo na ideju da bi i mi kao institucija mogli nešto više da učinimo na tom planu. Na našem sajtu ste u prilici da pogledate samo najnovija publikovana izdanja a ako ste zainteresovani za ranije izdate publikacije možete se obratiti našem servisu na telefon 011-322-42-69 ili na e-mail sport@eunet.rs.

Sportski savez Srbije nije stao samo na ovim projektima, koji se ostvaruju svake godine i od velike su važnosti za srpski sport, vec u sledećoj godini su u planu izdavanje literature iz oblasti sporta i sportske nauke, a sve u cilju što bolje edukacije i što skorijeg približavanja svetskim naučnim tokovima.

I na kraju, Sportski savez Srbije ce promovisati i podržati sve publikacije koje nisu izdate od strane Sportskog saveza Srbije, a koje obogaćuju sportsku naučnu misao.