Naziv: Sportski savez Srbije
Adresa:
Makedonska 28/II, Beograd, Srbija
 

Telefon: +381 11 322 42 69 

Fax: +381 11 322 00 79 

E-mail: sport@eunet.rs

Pitanja i informacije u
vezi sa web sajtom,
IT i tehnička podrška:
sportskisavezsrb@gmail.com
 

Website: www.serbiansport.com
               www.sportskisavezsrbije.rs
                 
www.sajam.serbiansport.com

Sportski savez Srbije, Makedonska 28