Kontakt

Naziv:            Sportski savez Srbije

Adresa:          
Makedonska 28/II, Beograd, Srbija 

Telefon:         +381 11 322 42 69
                       +381 11 303 50 43

Fax:               +381 11 322 00 79 

E-mail:           sport@eunet.rs

                       predsednik@sportskisavezsrbije.rs

                       sekretar@sportskisavezsrbije.rs


Website:        www.sportskisavezsrbije.rs

                       www.serbiansport.com
                       www.sajam.serbiansport.com